Flamenco, to emotywny i pasjonujący taniec, który wykształcił się na południu Hiszpanii, a najważniejszą część tego tańca stanowi odpowiednia technika i postawa ciała. Taniec ten jest jak tętniąca dusza Hiszpanii – pełen iskierki, temperamentu i emocji, które przelewają się w rytmiczne ruchy ciała, prześliczne obrócenia i rytmiczne klepnięcia. Wytworzenie charakterystycznej dla flamenco postawy ciała, związanej z konkretną pozią zażądaną przez ten taniec, nie jest jednak łatwe i wymaga wiele cierpliwości oraz praktyki. Jednym z aspektów tej postawy jest tak zwana „pozycja na hiszpana”.

Pozycja na hiszpana polega na zmysłowym i eleganckim ułożeniu ciała. Większość czasu tancerz spędza na stojąco, a ciało jest wyprostowane i dumne. Ramiona są uniesione, a dłonie luźno leżą na biodrach lub są swobodnie zaciśnięte. To ułożenie ciała jest istotą flamenco i składa się na unikalny wyraz tego tańca. Ta postawa jest bardzo opiekuńcza, wręcz matczyńska, co dobrze oddaje kulturowy kontekst flamenco – Hiszpanie widzą w swoim tańcu, a w szczególności w sztuce flamenco, odzwierciedlenie ducha swojego narodu, duszy, która bierze na siebie ból i cierpienie, ale potrafi także radzić sobie z niemiłosiernym losem.

Pozycja na hiszpana to nie tylko unikalne ułożenie ciała, ale także sposób poruszania się. W tanecznym świadku flamenco, tancerz musi umieć cieszyć się ruchem i ekspresją. To oznacza, że nie tylko ciało, ale także dusza musi tańczyć.

Tak więc, wyzwanie stojące przed każdym studentem flamenco to nie tylko nauczenie się technicznych aspektów takich jak pozycja na hiszpana, ale także zrozumienie i przekazanie tego, co ten taniec naprawdę oznacza. Flamenco to więcej niż taniec, to sposób na życie, a pozycja na hiszpana jest jego kluczowym elementem. To nie jest coś, czego można się nauczyć w ciągu jednej lekcji – wymaga praktyki, cierpliwości i, co najważniejsze, pasji.

Taniec flamenco jest magicznym zwierciadłem, które odbija duszę tancerza, a pozycja na hiszpana jest kluczem do tego zwierciadła. Tym, co pozwala na wejście w stan, który jest niezbędny do wykonania flamenco. To otwarcie do pełnej ekspresji siebie, która jest otwarcie siebie na pełną ekspresją tanga flamenco. Flamenco jest taniec duszy, a dusza ma swoje miejsce w ciele, mówimy tutaj o pozycji na hiszpana.

Wśród mistrzów tańca flamenco, pozycja na hiszpana jest uważana za jeden z najważniejszych aspektów tanecznych. To położenie ciała pozwala na wyrażenie pełni emocji, wyzwolić pasję i oddać kontrolę nad ciałem muzyce i rytmowi. Jest to wyraz osobistego stylu i temperamentu tancerza, a także sposobu, w jaki rozumie i interpretuje taniec flamenco.

Podsumowując, taniec flamenco to pasja, emocje i wyraz duszy. A „pozycja na hiszpana” jest integralną częścią tego wyrażania, elementem, który umożliwia tancerzowi dosłownie oddanie siebie tancowi. Dlatego tak ważne jest, aby każdy student flamenco poświęcił czas na naukę i doskonalenie tej ważnej pozycji.